Изберете страница

Какво е кутия СМисъл?

Учи, забавлявай се, играй

Искаме и създаваме среда, която да осигури подкрепата и ресурсите, от които децата се нуждаят, за да може да се развиват в креативни, социално и емоционално компетентни възрастни.

Работим за изграждането на поколение от ангажирани, креативни, решаващи проблеми деца които ще трансформират света

Подкрепяме родителите, учители и специалисти  с инструменти и образователни ресурси с които децата да се учат докато се забвляват и играят

Кутия СМисъл обединява образование и смисъл, креативност и игра и да подпомага деца в техния път към личностно израстване.

Testimonials & Featured Clients

Let’s Start a Conversation